Dofinansowania

loga_2

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, PARP 20 lat Grupa PFR, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Józef Klabis ASKLA Automatyka Serwis 2. Robo Tech

otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Celem projektu jest zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek
pandemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 272 423,40 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 272 423,40 PLN

 

Copyright 2016 ASKLA. All rights resereved. | OCHRONA DANYCH | DOFINANSOWANIA Strona wykonana przez WEB-VISION.PL.