Usługi

Wykonujemy usługi z zakresu:

 • projektowania
  Oferujemy opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej, projekty elektryczne, projekty instalacji pneumatycznej i hydraulicznej dla maszyn, urządzeń oraz stanowisk zrobotyzowanych. Projekty wykonujemy w technologii 3D lub 2D. Korzystamy z oprogramowania: Autodesk Inventor, Technomatics, Simatic, Tia
  Opracowujemy również koncepcje i projekty technologiczne całych zakładów i linii produkcyjnych, a także tworzymy technologie procesów produkcyjnych.

 • programowania
  Oferujemy programowanie stanowisk zrobotyzowanych i maszyn oraz tworzenie baz danych, zgodnie z oczekiwanym przez Klienta zakresem funkcjonalnym.

 • certyfikowania CE
  Oferujemy usługi w zakresie przeprowadzenia procesu oceny zgodności z dyrektywami WE, co jest obowiązkowe przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

 • laboratorium pomiarowego
  Oferujemy usługi w zakresie pomiarów elementów i maszyn. Laboratorium wyposażone jest w mobilne ramię pomiarowe FARO dające możliwość analizy wymiarowej i kontroli jakości w wielu różnych zastosowaniach, takich jak precyzyjne ustawianie maszyn, szybkie tworzenie prototypów, kontrola pierwszej serii, weryfikacja części i inżynieria odwrotna.

 • serwisu
  Oferujemy usługi serwisowe indywidualnie dostosowane do potrzeb klienta, przeprowadzane przez wykwalifikowanych techników, które gwarantują długoterminowe działanie, jakość i bezpieczeństwo urządzeń produkcyjnych. 

 • lakierowania proszkowe
  Oferujemy lakierowanie proszkowe elementów za pomocą technologii farb polimerowych, które jest obecnie jedną z najlepszych na świecie metod zabezpieczania elementów metalowych przed korozją, działaniem czynników atmosferycznych i chemicznych.
  Dysponujemy komorą do polimeryzacji lakierów proszkowych o wymiarach:
  1800 mm x1200 mm x 6000 mm

 • cięcia wodą
  Oferujemy usługę cięcia strumieniem wody techniką WATERJET.
  Technologia ta wykorzystuje strugę wody z domieszką ścierniwa, która pod wpływem wysokiego ciśnienia pozwala na przecinanie i obróbkę materiałów takich jak: stal, metale kolorowe, kamień, ceramika, guma, tworzywa sztuczne, szkło, płyty drewnopochodne.
  Dokładność cięcia materiałów dochodzi do 0,1 mm przy zachowaniu gładkości powierzchni, natomiast maksymalna grubość ciętych materiałów to 200 mm.

 • cięcia plazmą

 • cięcia gazowego

Copyright 2016 ASKLA. All rights resereved. | OCHRONA DANYCH | DOFINANSOWANIA Strona wykonana przez WEB-VISION.PL.