Fundusze unijne

Józef Klabis ASKLA Automatyka Serwis 2. Robo Tech

realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka pn. „Prace B+R w firmie ASKLA dotyczące innowacyjnej wiertarki przelotowe.”

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad nową wiertarką przelotową, która w znaczącym stopniu zwiększy dostępność do obrabianego elementu. Przedmiotem projektu jest nowa wiertarka przelotowa z innowacyjnym systemem do podawania płyt dla prężnie rozwijającego się w Polsce przemysłu meblarskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 546 398.53 PLN
Wartość projektu: 4 385 321.00 PLN