Fundusze unijne

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do produkcji innowacyjnej wiertarki BR-01

ASKLA Automatyka Serwis Józef Klabis realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest poszerzenie oferty Wnioskodawcy, zwiększenie sprzedaży i przychodów oraz wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym. Wprowadzenie do oferty znacząco ulepszonego produktu tj. wiertarki BR-01 pozwoli dodatkowo zaspokoić rosnące potrzeby klientów.
Wartość projektu:

Wartość projektu: 9 865 830,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 609 450,00 zł

Prace B+R w firmie ASKLA dotyczące innowacyjnej wiertarki przelotowej.

ASKLA Automatyka Serwis realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka pn. „Prace B+R w firmie ASKLA dotyczące innowacyjnej wiertarki przelotowej.”

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad nową wiertarką przelotową, która w znaczącym stopniu zwiększy dostępność do obrabianego elementu. Przedmiotem projektu jest nowa wiertarka przelotowa z innowacyjnym systemem do podawania płyt dla prężnie rozwijającego się w Polsce przemysłu meblarskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 546 398.53 PLN
Wartość projektu: 4 385 321.00 PLN