Kariera

Praca

W związku z dynamicznym rozwojem firmy nasze potrzeby rekrutacyjne stale rosną. Dlatego też nieustannie poszukujemy ambitnych i zaangażowanych pracowników. Stwarzamy możliwość rozwoju zawodowego osobom z doświadczeniem, a także wspieramy tych początkujących, stawiających pierwsze kroki na rynku pracy.

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie zachęcamy do przesłania CV na adres mailowy: rekrutacja@askla.pl

Informacja  dotycząca ochrony prywatności kandydatów na stanowiska pracy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASKLA Automatyka Serwis Józef Klabis, ul. Lubliniecka 50, 46-380 Dobrodzień.

2) kontakt z Administratorem – biuro@askla.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) W przypadku wyrażonej zgody ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Praktyki

Wszystkich ambitnych, zaangażowanych, nieobawiających się wyzwań studentów zapraszamy do odbycia praktyk w naszej firmie.

Oferujemy:

– Możliwość zdobycia doświadczenia u boku najlepszych specjalistów,
– Konfrontację wiedzy teoretycznej z najlepszymi rynkowymi praktykami,
– Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności przy realizacji różnorodnych projektów,
– Możliwość zatrudnienia po odbyciu praktyki.

businessman stringe la mano con contratto di lavoroCV prosimy przesyłać na adres e-mailowy: rekrutacja@askla.pl

Prosimy o umieszczanie w dokumentach zgłoszeniowych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez ASKLA zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) .”

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Copyright 2016 ASKLA. All rights resereved. | OCHRONA DANYCH | DOFINANSOWANIA Strona wykonana przez WEB-VISION.PL.